מעוניין להצטרף לפועלים באינטרנט לעסקים?
קרן פועלים לצמיחת עסקים חדשים
אשראי ברגע לעסקים קטנים
הלוואת קרן קורת
נכון ל: 26.05.16 17:24
גרף נתונים יומי למדד תל אביב 25 ותל אביב 100
תל אביב 25 תל אביב 100
מדדי בורסה
ת"א 25 1430.5 -0.71%
ת"א 100 1240.87 -0.71%
בלוטק 50 331.57 -0.86%
 

מט"ח

 דולר יציג 27.05.16 3.845
 אירו יציג 27.05.16 4.299
ריבית פריים 1.6%
WPS2