מעוניין להצטרף לפועלים באינטרנט לעסקים?
עסק בהקמה
מגוון קרנות אשראי בתנאים מיוחדים לעסקים קטנים
עדכון פרוקוטול
נכון ל: 26.11.15 17:24
גרף נתונים יומי למדד תל אביב 25 ותל אביב 100
תל אביב 25 תל אביב 100
מדדי בורסה
ת"א 25 1561.49 0.08%
ת"א 100 1346.99 0%
בלוטק 50 342.83 -0.38%
 

מט"ח

 דולר יציג 27.11.15 3.889
 אירו יציג 27.11.15 4.128
ריבית פריים 1.6%
WPS1